Over pleitmeesters

Pleitmeesters is een organisatie werkzaam voor diverse investeringsmaatschappijen die vorderingen hebben overgenomen. Wij organiseren dat deze vorderingen worden geïncasseerd door een netwerk van incassopartijen.

De ingeschakelde incassopartners zijn professioneel en worden door ons continu aangestuurd, mede om de belangen tussen schuldeiser en schuldenaar goed af te wegen. Wij hebben zowel oog voor onze opdrachtgevers als voor de personen en bedrijven die in een schuldpositie verkeren.

Wij willen zorgdragen dat schulden op een eerlijke en transparante wijze worden afgehandeld binnen de financiële mogelijkheden. Mocht u - via onze incassopartijen - zijn benaderd en heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. Onder Uw Dossier op onze website treft u meer informatie aan.