Passie voor complexe dossiers, Recovery sharing, 100% no cure, no pay

Profiel

Pleitmeesters is de juridisch specialist in incasso van consumentenkrediet. Pleitmeesters staat voor:

- actief beheer van uw stilstaande portefeuille;
- transparante beloning (100% no cure no pay);
- weloverwogen doortastende incassoaanpak.

Pleitmeesters zorgt met haar professionals dat de recovery in uw stilstaande debiteurenportefeuilles wordt geoptimaliseerd. Pleitmeesters werkt uitsluitend voor professionele partijen zoals incassobedrijven, investeerders in B2C achterstandsportefeuilles, banken et cetera.

De juristen achter Pleitmeesters hebben een verleden in de advocatuur of zijn als jurist werkzaam geweest bij gerechtsdeurwaarders/incassokantoren en beschikken over een ruime ervaring op het gebied van incasseren en executeren.

Pleitmeesters beschikt over kennis van haar cliënten en begrijpt de omstandigheden waaronder haar cliënten moeten opereren. Cliënten van Pleitmeesters zijn ondernemingen waarvoor het incasseren van achterstand in betalingen een kritische succes factor is. Pleitmeesters vormt een verlengstuk van hun incasso-organisatie.

Pleitmeesters is eigendom van private ondernemers. Wij geloven dat de basis van langdurige samenwerkingsrelaties is gebaseerd op toegevoegde waarde voor beide partijen. Pleitmeesters wil positief bijdragen aan de financiële resultaten van haar cliënten en gelijktijdig de organisatie van cliënten ontlasten. De juristen van Pleitmeesters gaan voor het optimale resultaat. Pleitmeesters is bereid te investeren in het verdienen van vertrouwen.

Pleitmeesters biedt oplossingen voor vastgelopen dossiers,

- waarvan u twijfelt aan de verhaalbaarheid van een vordering, om welke reden geen juridische   procedure gestart wordt;
- omdat in het verleden een vordering oninbaar bleek wegens gebrek aan verhaalsmogelijkheden;
- waarin de schuldenaar met de noorderzon vertrokken is;
- die dreigen te verjaren of zijn verjaard;
- die worden bedreigt met een dwangakkoord;
- waarbij sprake is van dreiging van een executiegeschil;
- waarbij de schuldenaar de volledigheid van de rente en de kosten betwist;
- waarin de schuldenaar zich beroept op veronachtzaming door de financier van zijn zorgplicht;
- waarin de schuldenaar de hoofdelijke aansprakelijkheid betwist;
- waarin u geconfronteerd wordt met schuldenaren die gebruik maken van een (wettelijk)   schuldhulptraject.

Dwangakkoord: verplicht tot het accepteren van onredelijke kwijtingsvoorstellen?... Lees meer

De zorgplicht van de bank, een nieuw scheldwoord?... Lees meer

Adreswijziging per 1 mei 2019... Lees meer