Uw dossier

Pleitmeesters streeft naar een snelle en goede afwikkeling van uw dossier. Onderstaand vindt u meer informatie over:

  • De betaling van uw dossier
  • Het sluiten van een betalingsregeling of herziening van uw regeling
  • Uw dossier in behandeling bij de deurwaarder
  • Het stellen van vragen
  • Het indienen van klachten

 

U wilt betalen

Als u uw vordering wilt betalen, kunt u het openstaande bedrag overmaken aan:
IBAN: NL14 RABO 0157 4280 87 t.n.v. Stichting derdengelden Pleitmeesters
Vul hierbij altijd uw dossiernummer in bij de betaalomschrijving.

 

U wilt een betalingsregeling

Als u een betalingsregeling wilt afsluiten, stuur dan een email aan info@pleitmeesters.nl. Vermeld in uw email:

  • Uw dossiernummer
  • Uw contact gegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer)
  • Het bedrag dat u maandelijks wilt aflossen

 

U heeft een verzoek herziening regeling ontvangen

Als u een verzoek heeft ontvangen tot herziening van uw betalingsregeling of zelf uw regeling wilt wijzigen, klik hier om online het formulier in te vullen.

 

Uw vordering is in behandeling bij een gerechtsdeurwaarder

Pleitmeesters werkt in het incassoproces samen met gerechtsdeurwaarders. Als uw vordering door Pleitmeesters is overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder, verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen met de deurwaarder voor vragen over het dossier. Indien u niet weet of uw dossier in behandeling is bij een deurwaarder of graag de contactgegevens van de deurwaarder wilt ontvangen, klik dan hier voor ons contactformulier.

 

U heeft een vraag

Als u een vraag heeft, klik dan hier voor de mogelijkheden om met ons in contact te komen.

 

U een klacht

Klik hier voor onze klachtenprocedure.