Passie voor complexe dossiers, Recovery sharing, 100% no cure, no pay

Passie

Pleitmeesters streeft continu naar een vlotte en correcte afwikkeling van uw stilstaande vorderingen. Vanuit een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en integriteit pakken we uw complexe dossiers stevig aan. Snel, doortastend, maar weloverwogen. Pleitmeesters werkt immers louter met bezielde professionals. Mensen die voor u tot het uiterste gaan. Trendsetters in de jurisprudentie. Onze cliƫnten hebben met elkaar gemeen dat zij worden geconfronteerd met juridische complicaties bij de incasso van hun consumentenvorderingen. Hierbij valt te denken aan vorderingen:

- die dreigen te verjaren of reeds zijn verjaard;
- die op een executiegeschil/verzetprocedure dreigen uit te lopen;
- daarvan de rente en/of kosten worden betwist;
- daarbij de hoofdelijk aansprakelijkheid wordt betwist;
- die dreigen te worden afgedaan met onacceptabele voorstellen.

Pleitmeesters weet door haar ervaring met dergelijke (juridische) merites om te gaan zonder het belang van haar cliƫnten uit het oog te verliezen.

Pleitmeesters heeft het lef om proces- en executiekosten volledig voor haar rekening te nemen. U deelt mee in het succes en wordt verrast door de recovery ontvangsten op uw vastgelopen dossiers.

De betrokken personen achter Pleitmeesters hebben jaren lange ervaring in het voeren van procedures voor rechtbanken en gerechtshoven in den lande. Zij zijn op de hoogte van de meest relevante ontwikkelingen in de wetgeving/jurisprudentie en kennen de mazen in de wet. Zij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor een aanzienlijk stuk van de jurisprudentie rondom de wetgeving op consumentenkrediet en andere vergelijkbare vorderingen. Allen zijn meester in de rechten.

Naast proceskennis beschikken de betrokken personen over specifieke executiekennis. Allen hebben uitgebreide executie-ervaring opgedaan tijdens hun werkzame periode bij een gerechtsdeurwaarderskantoor.

Dwangakkoord: verplicht tot het accepteren van onredelijke kwijtingsvoorstellen?... Lees meer

Adreswijziging per 1 mei 2019... Lees meer

Wet normering buitengerechtelijke kosten... Lees meer