Passie voor complexe dossiers, Recovery sharing, 100% no cure, no pay

Wet normering buitengerechtelijke kosten

Het zal u niet zijn ontgaan: op 1 juli 2012 treedt een wettelijke regeling in werking in verband met de normering van buitengerechtelijke incassokosten. In de gangbare praktijk wordt buiten rechte veelal een percentage van 15% gehanteerd daar waar in rechte over het algemeen gestaffelde tarieven worden toegewezen. Dit gaat ingrijpend veranderen.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn:

- een vastgesteld minimum en maximum tarief;
- berekening incassokosten als percentage van de hoofdsom;
- bij meerdere vorderingen: optelling hoofdsommen voor berekening incassokosten;
- verplichte 14 dagen aanmaning met aanzegging bedrag incassokosten voordat incassokosten
verschuldigd worden;
- in geval u niet btw-plichtig bent: verplichte kennisgeving aan de schuldenaar dat u de btw
niet kunt verrekenen en dat de incassokosten met het btw percentage zijn verhoogd;

Deze wijzigingen zijn van toepassing op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot
betaling van een geldsom ten aanzien waarvan uw schuldenaar op of na 1 juli 2012 in verzuim
is geraakt. Is schuldenaar een consument, dan is het voorgaande zelfs van dwingend recht.
Bij zakelijke transacties is het zinvol om uw algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden naar
wens te laten formuleren, want als u niets hebt geregeld geldt vanaf 1 juli 2012 de nieuwe
regeling incassokosten.

Indien u wenst na te gaan welk bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten u aan een
consument in rekening kunt brengen in geval van verzuim op grond van de komende regeling,
dan verwijzen wij u hiervoor naar de hieronder staande staffel.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan staan wij u graag nader te
woord.

over cumulatief % max cumulatief
2500 2500 15,0% 375 375
2500 5000 10,0% 250 625
5000 10000 5,0% 250 875
190000 200000 1,0% 1900 2775
800000 1000000 0,5% 4000 6775
1000000 9999999 0,0% 0 6775


Uitleg

Over de eerste 2500 euro mag 15% incassokosten worden gerekend, vervolgens over de volgende 2500 euro 10% en zo verder. Dit alles met een minimum van 40 euro en een maximum van 6775 euro.

Adreswijziging per 1 mei 2019... Lees meer

De zorgplicht van de bank, een nieuw scheldwoord?... Lees meer

Wet normering buitengerechtelijke kosten... Lees meer