Klachten

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van Pleitmeesters B.V. kunt u uw klacht direct met één van onze medewerkers bespreken. Soms ligt de oplossing voor de hand en kan de klacht direct verholpen worden.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht dan kunt u uw klacht gemotiveerd en schriftelijk indienen bij de directie van Pleitmeesters B.V., Postbus 294, 6710 BG, te Ede of via info@pleitmeesters.nl.

Na ontvangst van uw brief zal uw klacht in behandeling worden genomen en ontvangt u binnen 3 weken na ontvangstdatum een schriftelijke reactie.

In uw brief dient u de volgende punten op te nemen:

.

Pleitmeesters B.V. is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen en is in het bezit van het Incasso Keurmerk (www.nvio.nl). Mocht de interne klachtenprocedure van Pleitmeesters B.V. niet tot een gewenst resultaat hebben geleid dan kunt uw klacht richten aan de NVI (postbus 279, 1400 AG Bussum).

Binnen dit Keurmerk bestaat een geschillenregeling. De afhandeling van de klachten wordt uitgevoerd door het onafhankelijke Klachten Instituut Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID).

Pleitmeesters B.V. beschikt over een bemiddelingsvergunning afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten. In het verlengde hiervan is Pleitmeesters aangesloten bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).

De bemiddelingsvergunning legitimeert ons om voor vorderingen uit hoofde van consumentenkrediet betaalafspraken met consumenten te maken. Consumenten kunnen - nadat de interne klachtenprocedure is gevolgd – hun klacht voorleggen aan het Kifid.