Passie voor complexe dossiers, Recovery sharing, 100% no cure, no pay

Focus

Goede recovery resultaten in de incasso van consumentenkrediet vraagt om professionals met gedegen specialistische kennis. Pleitmeesters heeft zich gespecialiseerd op het juridisch terrein van de incasso van bancaire vorderingen. Pleitmeesters is het enige Nederlandse juristenkantoor dat zich exclusief richt op incasso van consumentenkrediet. Onze focus is gericht op stilstaande dossiers. De dossiers die in het traditionele incassokanaal worden gesloten zonder resultaat. Vorderingen die zonder de juiste aandacht dreigen te verjaren.

U kent de Pareto regel van 80/20 wel. Meer dan 80% van de energie gaat zitten in 20% van de complexe dossiers. Veel tijd gaat verloren met het behandelen en uitzoeken van uitzonderingen in deze dossiers, die veelal om specifieke kennis van zaken vragen. Vaak zorgt deze 20% voor de bekende botlle neck in uw organisatie. Stelt u zich eens voor dat u deze dossiers kunt uitbesteden aan de daarin gespecialiseerde Pleitmeesters. Mensen voor wie uitzonderingen nog uitzonderlijk zijn. Mensen die vakkennis binnen uw organisatie vergroten en daardoor uitzonderingen verminderen. Mensen met een passie voor complexe dossiers. Mensen die hun kennis delen met de mensen uit uw organisatie.

Met Pleitmeesters kunt u zich focussen op uw core business van uw incassopraktijk en laat u de incasso van deze stilstaande dossiers over aan de specialisten van Pleitmeesters. U kunt dossiers uitbesteden zonder de zorgen van de kosten en voorfinanciering van het juridische proces en de executiefase. Wij werken samen op basis van recovery sharing. Een samenwerking gebaseerd op 100% no cure no pay. Op basis van de te behandelen portefeuille spreken wij vooraf af welk percentage van de bruto ontvangsten periodiek wordt uitbetaald aan u, het overige deel behoudt Pleitmeesters ter dekking van haar kosten en risico. Pleitmeesters is bereid te investeren in langetermijnrelaties.

Adreswijziging per 1 mei 2019... Lees meer

De zorgplicht van de bank, een nieuw scheldwoord?... Lees meer

Dwangakkoord: verplicht tot het accepteren van onredelijke kwijtingsvoorstellen?... Lees meer